ประวัติความเป็นมา :
บริษัท คัมเฟิร์ท ออร์โธพีดิกส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 1978 โดยเริ่มเป็นผู้ผลิตเก้าอี้รถเข็น กว่า 40 ปีที่ผ่านมา ทางเราได้ทำงานร่วมกับบริษัทที่มีชื่อเสียงหลายแห่งทั้งในยุโรปและอเมริกาเหนือในฐานะที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ OEM/ODM ซึ่งส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยเป็นแรงขับเคลื่อนในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ดียิ่งขึ้น ทางเราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย เช่น เก้าอี้รถเข็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบา เก้าอี้รถเข็นไฟฟ้า สกูตเตอร์ไฟฟ้า และเก้าอี้ปรับยืน ต่อมาในปี 2003 ทางเราได้เริ่มสร้างชื่อแบรนด์ของตัวเองว่า “Comfort” สู่ตลาดใหญ่ ทั้งด้านคุณภาพและด้านการออกแบบที่เหนือกว่าของผลิตภัณฑ์นั้น ทำให้เราสามารถครองส่วนแบ่งในตลาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงธุรกิจ OBM ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดจากร้อยละ 5 ขึ้นไปเป็นร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับธุรกิจ OEM/ODM ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือเรามีวิสัยทัศน์ในระยะยาว เราจึงได้สร้างแผนธุรกิจที่รวมเป้าหมายไว้ในอีก 10 ปีข้างหน้า อีกทั้งแนวคิดของแบรนด์สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและหลักการพื้นฐานของบริษัท ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้มั่นคงต่อไป
เห็นด้วย